bi_an_dieu_khac_thoa_than_hy_lap

Trong quá trình lịch sử phát triển của văn hoá Châu Âu, thời Hy Lạp cổ đại là một trong những thời kỳ phát triển đỉnh cao của điêu khắc, mà điêu khắc khoả thân dường như là trào lưu chủ đạo của thời kỳ này, và hầu hết các tác ơhẩm điêu khắc đều là khỏa thân. Khi mọi người ngắm cả bức điêu khắc nghệ thuật thời Hy Lạp cổ đại không nên tò mò đối với phong cách khỏa thân của những bức điêu khắc này. Tại sao những bức điêu khắc thời Hy Lạp cổ đều khoả thân? Câu hỏi này quấn lấy vô số những nhà trí thức, học giả, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và ý kiến của họ cũng rất khác nhau.

Những ý kiến khác nhau của các chuyên gia

bi_an_dieu_khac_thoa_than_hy_lap

 Một số chuyên gia cho rằng nghệ thuật khoả thân của Hy Lạp cổ đại bắt nguồn từ  phong tục khoả thân của người cổ đại. Một số chuyên gia khác lại cho rằng phương thức này có liên quan chặt chẽ với việc chiến tranh triền miên và sự thịnh hành của các bộ môn thể thao. Trong mắt những người Hy Lạp Cổ thì một con người lý tưởng là những nam nữ khoả cổ thân có huyết thống tốt, phát triển bình thường, tỷ lệ cân đối, tay chân cơ thể chắc khoẻ, giỏi các môn thể thao. Các học giả Trung Quốc như Phan Tùy Minh lại cho rằng điêu khắc khoả thân của Hy Lạp là kết quả của chủ nghĩa khoái lạc về giới tính đang là phong tục thời  thượng thời bấy giờ. Nó không bắt nguồn từ phong tục khoả thân cũng không bắt nguồn từ các môn thể thao khoả thân. Các nghiên cứu hiện nay vẫn chưa có kết luận cuối cùng, mọi người cũng không thể biết được trong các phán đoán của các chuyên gia cái nào là đúng cái nào là sai.