Tiền giả xuất hiện gần như đồng thời với đồng tiền đầu tiên của con người

Theo như các bằng chứng khảo cổ học thì tiền giả xuất hiện gần như đồng thời với đồng tiền đầu tiên của con người. Cách làm tiền giả phổ biến nhất vào thời đó là trộn lẫn kim loại thường với kim loại quý, khiến cho giá trị thực của đồng tiền bị giảm […]

Continue Reading