chu-ki-thai-dai-nhat

Người có thai kỳ dài nhất, hơn 12 tháng

Chuyện Lạ Thế Giới

Một thai kỳ bình thường sẽ kéo dài khoảng hơn 9 tháng hay 280 ngày. Vậy nhưng Beulah Hunter, một phụ nữ 25 tuổi (vào thời điểm mang thai) đến từ Los Angeles đã khiến cả thế giới bất ngờ khi có thai kỳ kéo dài đến 375 ngày. Tuy mang thai lâu hơn người bình thường gần 4 tháng nhưng năm 1945, cô vẫn hạ sinh một bé gái hoàn toàn khỏe mạnh.

chu-ki-thai-dai-nhat

Beulah Hunter sinh một bé gái sau khi mang thai 375 ngày.