bi_an_loai_cay_an_thit_nguoi

Bí ẩn loài cây ăn thịt người

Thông thường thực vật là thức ăn của động vật, thế nhưng có loài thực vật còn ăn cả động vật, ví dụ như lòai cỏ lồng lợn, rau mao cảo hay cây rong hoa vàng mọc dưới nước. Thậm chí có vài loại nấm sau khi dụ được con mồi rồi thì sẽ tiết […]

Continue Reading