nguoi-ba-mat-c

Bí ẩn người ba mắt có thêm khả năng gọi hồn

Không chỉ nhìn được bằng “con mắt thứ ba”, chị Hoàng Thị Thiêm, Lương Sơn, Hòa Bình, còn bộc lộ thêm những năng lực đặc biệt khác, mà gần đây nhất là khả năng gọi hồn (áp vong). Chị Thiêm đọc được sách khi bị bịt kín hai mắt, trước sự chứng kiến của các […]

Continue Reading