ky-luc-chan-vit

Người mang chân vịt chạy 1 dặm (khoảng 1,6 km) nhanh nhất

Vận động viên Mỹ Ashrita Furman, thường được gọi là “Ông Vạn năng”, không xa lạ gì với Sách kỷ lục thế giới Guinness. Từ năm 1979, riêng mình ông chính thức phá 340 kỷ lục. Nhưng các kỷ lục đó cũng dần dần có người vượt được và hiện nay, ông chỉ còn là […]

Continue Reading