bi_an_ban_kinh_thanh_co

Bí ẩn bản kinh thánh cổ

Tấm da hơn nghìn năm tuổi được người đàn ông luôn giữ bên mình như một lá bùa hộ mệnh, thậm chí còn mang theo nó ngay cả khi đang phải làm một cuộc phẫu thuật tim. Bùa hộ mệnh? Sabbagh, một người xứ Xi -ri sau khi di cư đến Brooklyn, New York, đã […]

Continue Reading