bo-que

Bọ que khổng lồ giống cành cây, dài 54cm được tìm thấy ở Việt Nam

Trong chuyến đi thám hiểm rừng sâu tại Việt Nam, nhóm các nhà khoa học nghiên cứu sâu bọ thuộc Viện Khoa học Tự nhiên Học viện Hoàng gia Bỉ đã phát hiện ra một con bọ que khổng lồ có chiều dài lên tới 54cm. Với chiều dài cơ thể vượt trội, nó được […]

Continue Reading