gieng-khoan-ki-la-1

Xác định nguyên nhân giếng khoan kỳ lạ cháy suốt 10 năm ở Quảng Trị

Có thể do dòng khí mê-tan ở dưới lòng đất đi lên theo đường ống giếng khoan, khi gặp lửa thì bốc cháy. Sáng 25.4, ông Nguyễn Đức Chính – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị – cho biết đã điện chỉ đạo lãnh đạo UBND huyện Triệu Phong (Quảng Trị) kiểm tra, báo cáo […]

Continue Reading