ech-5-chan-2

Chuyện lạ Việt Nam: Ếch 5 chân xuất hiện tại Đồng Nai

Chú ếch kỳ lạ trên xuất hiện tại chuồng rắn của gia đình ông Lê Đức Quỳnh tại Đồng Nai. Ông Lê Đức Quỳnh (ngụ tại ấp 1 xã Phú Điền, Tân Phú, Đồng Nai), hiện đang làm công việc nuôi rắn cho biết: “Cũng như thường ngày, sáng nay tôi bỏ ếch vào cho […]

Continue Reading