bi_an_xac_uop_ai_cap

Bí ẩn về xác ướp ai Cập

Cách trung tâm thành phố Kiev thủ đô nước Cộng hòa Ukraina khoảng 50 km về phía bắc có một nhà mồ nổi tiếng bởi có hàng trăm xác ướp; nhưng kỳ lạ vì những xác ướp lại được bảo quản trong một điều kiện hết sức đơn giản của tự nhiên chứ không phải […]

Continue Reading