bi-mat-ufo

Chương trình bí mật của Lầu Năm Góc: Khám phá “bang UFO” Nevada

Người ta nói bang Nevada có những con đường cô quạnh nhất nước Mỹ. Ở đây, có khi đi hàng trăm dặm cũng chẳng thấy một bóng người. Thế nhưng, bạn có thực sự một mình không thì… không dám chắc! Sống cùng người ngoài hành tinh Không nơi nào trên thế giới lại có […]

Continue Reading