bi_an_di_thao

Bí ẩn cuốn di cảo Voynich

Từ đầu thế kỷ XX, những nhà thông thái vẫn chưa “phiên dịch” được bản “Mật mã Voynich” mà họ cho là có từ thời Trung Cổ. Ngay cả các chuyên gia về mật mã cho đến nay cũng bó tay. Nhìn bên ngoài, quyển sách chẳng có gì đặc biệt. Không có nhan đề […]

Continue Reading