bi_an_nguoi_thep

Bí ẩn về người thép

Các “siêu nhân” đâm dao nhọn vào người hay dùng tay móc mắt mà không biết đau thực ra đã mắc phải một căn bệnh hiếm gặp. Sự đột biến ở một gene đã khiến họ không thể cảm nhận đau đớn. Những người bình thường sẽ phải lắc đầu lè lưỡi khi chứng kiến […]

Continue Reading