ho-mat-trang

Phát hiện 200 hố nghi dẫn nước trên Mặt Trăng

Hơn 200 hố vốn là ống dung nham cổ trên mặt trăng có thể là đường vào thế giới của băng và nước trên mặt trăng. Bạn nhìn thấy mặt trăng hay cô gái, điều đó sẽ cho biết bạn cuốn hút nhất ở điểm gì Các thông tin mới nhất được thiết bị thăm […]

Continue Reading