bi_an_lang_mo_tan_thuy_hoang

Bí ẩn lăng một Tần Thủy Hoàng

Tần Thuỷ Hoàng, vị vua đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, được an táng tại phía Bắc núi Lệ, huyện Lâm Đồng, tỉnh Thiểm Tây. Trải qua cuộc bể dâu kéo dài hơn 2.000 năm Tần Thuỷ Hoàng, vị vua đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, được an táng tại phía Bắc núi […]

Continue Reading